شرکت فرازنت

شرکت فرازنت : نماینده رسمی شرکت پارس دیتا : ارائه دهنده سرویس های هاستینگ پارس دیتا با 25% تخفیف نسبت به سایت اصلی.

فروش  32279260 - 071
پشتیبانی  2279260 - 0930
پشتیبانی  32307910 - 071
info @ faraznet . net

شماره حسابها :


آرم بانک مقصد به نام شماره حساب شماره کارت شماره شبا
تجارت نسیم بلندهمت 8523550307 6273532070105950 IR770180000000008523550307